Програма лоялност

Програма лоялност

Общи условия на програмата „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“

Програмата „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“ е специално създадена програма, с която АУТОТЕХНИКА ООД иска да благодари на своите лоялни клиенти, както и да стимулира използването на качествена сервизна поддръжка. Програмата е предназначена за клиенти, които ползват автомобили втора употреба SEAT, които са с изтекла гаранция и желаят да извършват обслужването на своя автомобил съгласно фирмените стандарти и при спазване на високите критерии за качество присъщо за подръжката на автомобили в оторизираните представители на SEAT в град София. Това е гаранция, че всеки автомобил ще запази максимално дълго време отличните си експлоатационни характеристики и високо ниво на сигурност и безопасност.

За да се възползвате от предвидените в програмата отстъпки и получите качественото обслужване към което се стремите следва да са изпълнени следните условия:

1.    Вашият автомобил трябва да е на повече от две години считано от датата на неговата първа регистрация или при други съществуващи условия – да е с изтекла фабрична гаранция или да не ползва удължена такава.
2.    Служител на Аутотехника ООД да постави печат „ПРОГРАМА ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ” в сервизната книжка, като попълни данните на автомобила, разпише и постави срок на валидност на програмата (в случай, че не се посочи срок на валидност за такъв ще се счита едногодишния период след датата на поставяне на печата)
3.    Да активирате програмата като се регистрирате на електронен адрес  registration@seat.bg, в който задължително да посочите марката на Вашият автомобил, регистрационния му номер, номер на шаси (рама), дата и място на активиране на програмата.
4.    В двудневен срок от изпращането на имейла и в случай, че сте изпълнили горните условия ще получите обратен имейл, че програмата за съответният автомобил е активирана и бихте могли да се възползвате от предоставените отстъпки в представителния сервиз на SEAT за град София съгласно действащите към датата на представяне на автомобила в съответния сервиз Общи условия на програмата

Неспазването на което и да е от горните условия, може да е причина и основание за отказ от страна на Аутотехника ООД да ви предостави предимствата, които Ви дава програмата „ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ“.

Аутототехника ООД си запазва правото едностранни да променя условията на Програмата "ЛОЯЛЕН КЛИЕНТ", включително промяна на условията, на които трябва да отговаря автомобилът и неговият собственик, продължителонстта на програмата, отстъпката и други, като всяка промяна ще бъде публикуване на уеб страницата на www.seat.bg.


Аутотехника ООД